Dette er en oversikt over produktgrupper, velg rett produkt/produktgruppe fra menyen over, eller klikk på linkene under.

 

Sinus Glassrekkverk - Oversikt over alle våre rekkverk med glassfelter

Sinus Spilerekkverk - Oversikt over alle våre rekkverk med spilerammer

Sinus Fransk Balkong - Franske balkong er en god løsning der det ikke er mulig eller ønskelig med en tradisjonell balkong.

Sinus Trapperekkverk - Trapperekkverk tilpasset norsk standard.

Gitterrister og trinn - Vi leverer løse trinn og trappedeler for bruk i trevanger eller egne trappeløsninger. 

Rettløpstrapper - Bomekan AS' egne rettløpstrapper av stål.

Spiraltrapper - Bomekan AS' egne spiraltrapper, der hvor plass er et tema og rettløpstrapper ikke passer inn.

Bomekan AS, Industriveien 5, 3090 Hof

Copyright Bomekan AS. All rights reserved.